Основи на Cyber безбедност

Ќе се запознаете со основните принципи и начела на Cyber безбедноста, видовите безбедносни напади, ранливости и одбрани, основните сигурносни поставувања во различни компјутерски околини и мрежни уреди.

Дознај повеќеПријави се

Основни поими

 • Cyber напад,
 • Firewall
 • Криптографија
 • Автентикација
 • Протоколи

сигурносни поставувања

 • Windows,
 • Linux,
 • Android,
 • IOS,
 • Mac OS

препораки

 • Начини како подобро да се заштитиме од cyber напади.
 • Доби практики при користење на интернет
 • Креирање на силни лозинки

Безбедносни принципи

 • Доверливост
 • Интегритет
 • Достапност
 • Автентичност
 • Неотповикливост

Видови сајбер напади

Viruses, Worms, Trojan horses, Malware, SQL Injection Attack, Phishing, Cross-Site Scripting (XSS), Denial-of-Service (DoS), Man-in-the-Middle Attacks

Пријави се